Kufel – konkurs na scenariusz

Kufel – logo konkursuAndrzej 'Karczmarz’ Benczek zorganizował konkurs Kufel na scenariusz do dowolnej gry fabularnej. Krótkie omówienie i garść linków zamieszczamy poniżej. Prace wyróżnione w kategoriach Kufel Karczmarza, Kufel Publiczności oraz Kufel Weteranów zostaną – za zgoda autorów – opublikowane w „Spotkaniach Losowych” po uprzedniej obróbce redakcyjnej. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają także papierowe egzemplarze autorskie fanzinu.

Zasady w skrócie:

  • temat przewodni: Siedzicie w karczmie;
  • system: dowolny;
  • forma: dowolna;
  • maksymalna objętość: 18 000 znaków;
  • termin zgłaszania prac: 19.05–30.06;
  • spośród prac wyłonione zostaną cztery niezależne wyróżnienia: Kufel Karczmarza, Kufel Publiczności, Kufel Weteranów oraz Kufel podcastu Siedzicie w Karczmie.

Szczegółowe zasady znaleźć można w Regulaminie oraz w FAQ. Warto także zapoznać się z 10 powodami, dlaczego warto wziąć udział w konkursie oraz listą nagród. Prawdopodobnie po raz pierwszy w Polsce wyróżniony scenariusz (Kufel podcastu Siedzicie w Karczmie) zostanie rozegrany i zarejestrowany w formie audio w ramach nagrody dla autora pracy.

Na fanpage’u konkursu będą publikowane dodatkowe informacje oraz linki do zgłaszanych tekstów. Tam też można zadawać wszelkie pytania w kwestiach organizacyjnych lub dotyczących interpretacji zasad.